Disclaimer

Disclaimer: de informatie op de website www.dekeukenvanoer.nl, en alle andere uitingen en informatie van […] B.V. (“De Keuken van Oer”) op andere websites is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie betreft uitdrukkelijk geen medische adviezen.

Ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig, onjuist en/of achterhaald zijn. De Keuken van Oer wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid of actualiteit van de geboden informatie op haar website, dan wel op andere websites, en websites waarnaar door De Keuken van Oer in voorkomende gevallen wordt verwezen, uitdrukkelijk van de hand.

Het gebruik van de informatie, vrijblijvende adviezen en/of producten is geheel voor rekening en risico van de gebruiker. De Keuken van Oer behoudt zich het recht voor de op en via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande aankondiging.

 

De Keuken van Oer

Burgemeester Trooststraat 46
2741 TT  Waddinxveen

Tel: ‭0182 - 6 07 44 84